အလြန္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သေကၤတ လကၡဏာပိုင္ရွင္မ်ား သင့္လက္ေပၚမွာပါေနလား

သိန္းေသာင္းခ်ီပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခုံေပၚက ငါး႐ုပ္ ကြၽႏု္ပ္သည္ လကၡဏာပညာကို အသက္ ၁၃ ႏွစ္ထဲက ေလ့လာလိုက္စားခဲ့သည္။ သင္ယူခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားကိုလဲ အျပင္တြင္ လက္ေတြ႕က်က်ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ လကၡဏာဆရာေလာကသို႔ဝင္လာခဲ့တာပါ။ လကၡဏာပညာဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝကို ၇၅% ေလာက္မီးေမာင္းထိုးျပထားသလိုပါပဲ။ ဒီလေတာ့လက္ဝါးျပင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခုံမွာရွိတဲ့ ငါး႐ုပ္နဲ႔ပတ္ သက္၍တင္ျပေပးသြားမယ္။ လက္ဝါးျပင္ရဲ႕ လက္သူႂကြယ္ေအာက္ မွာ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မွား တတ္တဲ့ ငါး႐ုပ္သေကၤတတခုပါတတ္တယ္။ ေသခ်ာၾကည့္ရင္ေတာ့ကြဲပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းက ေျဖာင့္မတ္တယ္။ ငါး႐ုပ္ကေတာ့အခြၽန္ အတက္ေလးေတြပါတယ္။ ငါး႐ုပ္ သေကၤတကေတာ့ လက္ဝါးမွာထင္ရွားရင္ ထင္ရွားသလို ေအာင္ျမင္ေရးလမ္း ေၾကာင္းထက္ပိုေကာင္းတတ္တယ္။ လကၡဏာၾကည့္ပရိသတ္ရဲ႕လက္ဝါးမွာ ငါး႐ုပ္သေကၤတပါလာၿပီဆိုရင္ လကၡဏာပိုင္ရွင္ဟာ ႐ုတ္တရတ္ခ်မ္းသာတဲ့ဘဝကို ေျပာင္းလဲသြားတဲ့အထိ ငါး႐ုပ္က ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္ခုံမွာပါလာခဲ့ရင္ ေအာင္ျမင္ေရး သေကၤတလိုပဲအက်ိဳးေပးမယ္။ ထူးျခားသြားတာက အေမြေတြ ထီေတြ ႐ုတ္တရတ္ရတာေပါက္တာထက္ … Read more

တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ အရမ္းမွန္တယ္

တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…1 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…2 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…3 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…4 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…5 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…6 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…7 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…8 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…9 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…10 တ႐ုတ္ (၁၂) ေကာင္ေဗဒင္ … အရမ္းမွန္တယ္ေနာ္…11 တ႐ုတ္ … Read more

ဒသာေကာက္ကိန္းအရ တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ကံေကာင္းခ်ိန္၊ကံညံ့ခ်ိန္မ်ား

ဒသာေကာက္ကိန္းအရ တနလၤာသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာ ကံေကာင္းခ်ိန္၊ကံညံ့ခ်ိန္မ်ား အရင္ေန႔က တနဂၤေႏြသားသမီးေတြရဲ႕ ဒသာအပိုင္းအျခားေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ တနလၤာသားသမီးေတြရဲ႕ တစ္သက္တာကံေကာင္း၊ကံညံ့ေသာဒသာကာလေလးေတြကိုေျပာေပးလိုက္ပါမယ္။ လူငယ္ လူ႐ြယ္ ေတြအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ဒသာေတြက်ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ပိုမိုအားထည့္ၿပီး ႀကိဳးစားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ကံညံ့တဲ့ဒသာႏွစ္ပိုင္းေတြ ျဖတ္သန္းခ်ိန္မွာေတာ့ သတိ၊ ဉာဏ္ပညာဦးေဆာင္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ဖို႔ အထူးရည္႐ြယ္ပါတယ္။ ကဲစၾကရေအာင္ တနလၤာသားသမီးေတြရဲ႕ အသက္ ၇ႏွစ္ ၆လ ျပည့္ခ်ိန္မွ… အသက္ ၉ႏွစ္ ၊ ၄လ၊ ၁၅ရက္အတြင္း ကာလ အသက္ ၁၈ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္မွ ….အသက္၁၉ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ခ်ိန္အတြင္း ကာလ အသက္ ၂၇ႏွစ္ ၃လ ျပည့္ခ်ိန္မွ….အသက္ ၂၉ႏွစ္ ၄လ ၁၅ရက္အတြင္းကာလ အသက္ ၄၁ႏွစ္ ၃လ ျပည့္ခ်ိန္ မွ အသက္ … Read more

ေနမင္းလို အလင္းေပးတဲ့ တန္ခိုးလမ္းေၾကာင္းကေလး ပါခဲ့မယ္ ဆိုရင္

“ေနမင္းလို အလင္းေပးတဲ့ တန္ခိုးလမ္းေၾကာင္းကေလး ပါခဲ့မယ္ ဆိုရင္” သူက လက္သူႂကြယ္ လက္ေခ်ာင္းေအာက္မွာေဒါင္လိုက္ မ်ဥ္းတိုကေလး အျဖစ္တည္ေနမယ္ လက္သူႂကြယ္ လက္ေခ်ာင္းပိုင္ နယ္ေျမက တနဂၤေႏြ ၊ တနဂၤေႏြ ဆိုတာက သူရဇၨလို႔ေခၚတဲ့ ေနမင္း ၊ေနမင္းဆိုတာက သည္ေျမကမာၻ၏ တန္ခိုးရွင္ (တန္ခိုး ) ဆိုတာက တ႐ုပ္ဘာသာစကား အလင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္ —အဲ့ေတာ့ သည္ေဒါင္လိုက္မ်ဥ္းတိုကေလးက ေနမင္းလို အလင္းေပးတဲ့ တန္ခိုး လမ္းကေလးေပါ့ Ok   သူ၏ဤ စတင္ ျဖစ္တည္လာ ရာအျမစ္က ႏွလုံးသားလမ္းလို႔ေခၚၾကတဲ့ ခ်စ္ေမတၱာလမ္းမထက္မွာ အစျပဳလာတယ္ သူကဘာကို ျပေနတာ လဲ ဟုပ္ၿပီလကၡဏာရွင္ သူဟာ စိတ္ႏွလုံးေကာင္းရွိသူုျဖစ္မယ္ လိမၼာပါးနပ္သူ ျဖစ္မယ္ ယဥ္ေက်းမယ္ တတ္သိမယ္ လူသားအရည္အေသြးေကာင္းမ်ား ရွိသူလဲ … Read more

အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္မယ္..

အိမ္ေထာင္ဖက္ေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္မယ္.. ျမန္မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ပညာမွအိမ္ေထာင္ေရး အေဟာမ်ား အကုန္မမွန္ပါ လူ ၁၀၀ မွာ ၈၀% ျဖစ္ၾကရတတ္တယ္လို႔ ဆိုလိုရင္းသာျဖစ္ပါတယ္ တြက္နည္း” မိမိ၏ ျမန္မာေမြးခုႏွစ္ကို ၇ ျဖင့္ စား၍ အႂကြင္း ၁ ရေသာ ေယာကၤ်ားေလးျဖစ္ပါက အႂကြင္း ၁(က်ား)ဆိုေသာ အေဟာ မိန္းကေလးဆိုပါက အႂကြင္း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အေဟာကိုဖတ္ရႈေလ့လာနိုင္ပါတယ္။ အႂကြင္း ၁ (က်ား) အႂကြင္း ၁ ရရွိေသာ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားသည္။ မ်ားသာအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္ထဲ က်တတ္ၾကပါတယ္။ မိမိဘက္က အိမ္ေထာင္ဘက္အေပၚကို သည္းခံ၍ ေပါင္းသင္းေပမယ့္ အိမ္ေထာက္ဘက္က မိမိအေပၚကို ၾကပ္ၾကပ္မေကာင္းလၽွင္ေတာ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ၂ ဆက္ ၃ … Read more

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ 2021မွာ အေကာင္း၅၀%ႏွင့္ အဆိုး၅၀%ရွိတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ကူးသစ္ အယူအဆသစ္ျဖင့္ အလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေလးေနတာမ်ိဳး၊ေႏွးေနတာမ်ိဳးမရွိဘဲ သြက္သြက္ လက္လက္အက်ိဳးစီးပြားရွာမွပဲအဆင္ေျပမယ့္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းအိုလိုက္ၿပီး ေန႔စဥ္ေခါက္ရိုးက်ိဳး ေနတဲ့ ေန႔ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ2021ဟာသင္ကို ကံဆိုးေစပါလိမ့္မယ္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစပ္တူျပဳလုပ္လၽွင္ ေအာင္ျမင္မည္။ ဖုန္းႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အိမ္၊ ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္ယမကာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားေကာင္းပါသည္။ ေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္း၊ စာေပထုတ္ေဝေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးပစၥည္း၊ စက္သုံးဆီေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ အက်ိဳးေပးမည္။ ဒီႏွစ္မွာမိမိခံယူထားရ မွာက မိမိကိုယ္တိုင္ တစ္ေကာင္ႂကြက္ကဲ့သို႔သေဘာထားပါ။ သူမ်ားအကူအညီနဲ႔ အမွီအခိုကိုလုံး၀ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ကိုယ္လမ္းကိုယ္ေလၽွာက္ပါ။ ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာရရင္ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္စားရမယ့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါပဲ။ မိမိ လြယ္ကူမည္ဟု ယူဆရမည့္ကိစၥမ်ား … Read more

အရမ္းမွန္လြန္းလို႔ ထပ္ခါ ထပ္ခါဖတ္ျဖစ္တဲ့ ဇနကေဟာကိန္း

သင့္အသက္ ဘယ္ေလာက္လဲ? ဘာေန႔ေမြးလဲ?သာ မွန္မွန္ ေျပာပါ…မွန္လြန္းလို႔ ထပ္ခါ ထပ္ခါဖတ္ျဖစ္တဲ့ ဇနကေဟာကိန္း မွန္လြန္းလို႔ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဖတ္ျဖစ္တဲ့ ဇနက ေဟာကိန္း… ဘုရားအေလာင္းေတာ္ မဟာဇနကမင္း၏ ျဖစ္စဥ္ ခုႏွစ္မ်ိဳး အေျချပဳ၍ ေရွးဆရာႀကီးမ်ားက တီထြင္၍ တြက္ကိန္းဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလြန္လြယ္ကူရွင္းလင္း၍ ယေန႔ပညာရွင္မ်ားထိ သုံးစြဲေနေသာ တြက္ကိန္းျဖစ္ပါသည္။ တြက္ကိန္းအား ပုံေသကားခ်မယူပဲ မဟာဘုတ္စေသာ အျခား တြက္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဟာေျပာလၽွင္ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ ေဟာကိန္းျဖစ္သည္။ အေဟာၾကည့္နည္း…. ဥပမာ – မိမိက တနဂၤေႏြသားသမီး အခုေရာက္သက္ ၂၅ ႏွစ္ ဆိုရင္ တနဂၤေႏြ ဇယားကြက္ထဲတြင္ ၂၅ ကို ရွာပါ။ * နန္း * အကြက္ထဲတြင္ရွိ၍ ထိုအေဟာကိုဖတ္ပါ။ မိမိက တနလၤာသားသမီး … Read more

အသံုးလိုတဲ့သူေတြအတြက္ ယၾတာေပါင္း ၁၀၀

မိတ္ေဆြတို႔ လိုအပ္တဲ့အခါ အသံုးျပဳလို႔ရေအာင္ ယၾတာ စုစုေပါင္း တစ္ရာတိတိ တင္ေပးလို္က္ပါတယ္။ ကိုယ္လိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳလို႔ ရေအာင္ Share ထားလိုက္ပါ။ 1.ကုန္စံုုဆိုင္၊ကုန္ေျခာက္ဆို္င္မ်ားေရာင္းေကာင္းေစေသာယၾတာမနက္တိုင္ းပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ (၁၁)ညႊန္႔ျဖင့္ဆို္င္မွ ာရွိတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ အျမန္ေရာင္းထြက္ဟုေျပာျပီး (၁၀)ခ်က္ရို္က္ပါ။ 2.က်န္းမာေရ းေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရမည့္ယၾတာရတနာေတြမွာဆိုလွ်င္ ‌ေက်ာက္စိမ္းဟာ အသားနွင့္ထိေနရင္ က်န္းမာေရးေကာင္းပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းေဆာင္ပါ။ 3.သေဘၤာသားမ်ား သေဘၤာအျမန္တက္နို္င္ေ စရန္အတြက္သေဘၤာသီးအမွည့္တစ္လံုးကို အလ်ားလိုက္ (၆)စိတ္စိပ္ျပီး၊ ထိုအစိတ္မ်ားကို လင္ဗန္းထဲထည့္ပါ၊ ထိုအစိတ္မ်ားေပၚတြင္ တံခြန္တစ္လက္စီစိုက္ျပီး ဘုရားမွ ာကပ္လွဴပါ။ 4.(သြပ္၊သံ၊သစ္)ဆိုင္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ ‌ေကာင္းေစရန္အတြက္ဆလပ္ရြက္နဲ႔(၇) ခ်က္တိတိ ရို္က္ျပီးေရာင္းထြက္ပါေစ လို႔ဆုေတာင္းပါ။ 5.တစ္ျခားလူ တစ္ေယာက္ကို လာဘ္ရႊ႔င္ ေစရန္ေပးရမည့္ လက္ေဆာင္တလည္းသီး၊ လိေမၼာ္သီး၊ လိုင္ခ်ီးသီး၊ သစ္ေတာ္သီး အဲ့အသီးေလးမ်ိဳးကို လက္ေဆာင္ေပးပါ။ 6. အေျကြးျပန္ရေစေရးအတြက္အိမ္ဘုရားမွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ … Read more

လက္မ ေကာက္တဲ့သူနဲ ့ေျဖာင့္တဲ့သူမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား

ကိုယ့္ရဲ႕အမူအရာ ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ လက္ေဗြရာနဲ႔ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့အေရာင္ေတြဟာ ကိုယ့္အေၾကာင္းေျပာျပေနတယ္ဆိုတာက ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္လက္မရဲ႕ ပုံစံက ကိုယ့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကို ေဖာ္ျပေနတယ္ဆိုရင္ေရာ…။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ လူေတြ လက္မေထာင္တဲ့အခါ လက္မက ဆန႔္ေနၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြက်ေတာ့လည္း ေကြးေနေလ့ရွိပါတယ္။ လက္မဆန႔္ေနတဲ့သူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္ဆတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး စိတ္ညစ္ညဴးလြယ္ၾကတဲ့သူေတြပါ။ ထိုသူေတြဟာ က်န္းမာေရးအလြန္လိုက္စားတဲ့သူေတြ ျဖစ္ၿပီး မိသားစုက်န္းမာေရးကိုလည္း အလြန္ဂ႐ုတစိုက္ရွိၾကေလ့ရွိပါတယ္။ လက္မေကာက္ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ အလြန္ပြင့္လင္းတဲ့သူေတြပါ။ကိုယ့္ကိုယ္ထက္အျခားသူေတြအေရးကိုဦးစားေပးၿပီးေတြးေလ့ရွိတဲ့သူေတြပါပဲ။ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လက္မေကာက္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ့္႐ုပ္ရည္ကို ကိုယ္ သိပ္ဂ႐ုတစိုက္ျပဳျပင္ၾကေလ့ရွိၾကပါတယ္။ Writer – Min Thu ( XYZ News ) Unicode ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာ ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဗွေရာနဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေဟာ ကိုယ့်အကြောင်းပြောပြနေတယ်ဆိုတာက ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လက်မရဲ့ ပုံစံက … Read more

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ 2021ခုနွစ္ ေမလ(၁)လစာအထူးေဟာစာတမ္းႀကီး

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ 2021ခုနွစ္ ေမလ(၁)လစာအထူးေဟာစာတမ္းႀကီး အားလံုးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတဲ့ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၂၁ ( ေမလ) ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ား (၇)နံ* ေမြးဖြားသူမ်ား အတြက္ ဆရာဘုန္းျမတ္ႏိုင္ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ၿပီး စုစည္းတင္ျပေရးထားပါသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၂၁(၁)လစာေဟာစာတမ္း လာမည့္ လ မွ မိမိကံၾကမၼာ ဘာေတြဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုတာဖတ္ၾကည့္ၿပီး အမ်ားဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္လည္း Shareေပးၾကပါ။ တနဂၤေႏြ သား /သၼီးမ်ားအတြက္ ဤလအတြင္းမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြလည္း လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ေယာက္ရဲ့ အကူအညီေကာင္းမ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္။ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြရင္းေတြရဲ့ ရာထူးတတ္တဲ့သတင္း၊ ထီဆု ႀကီးေပါက္တဲ့ သတင္း စသည္ျဖင့္ ဝမ္းသာစရာသတင္းစကားေတြလည္း ၾကဳံရ၊ ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ေရွ႕တိုးရခက္၊ ေနာက္ဆုတ္ရခက္၊ ဆုံးျဖတ္ခက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြကေန မွန္ကန္စြာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္မည္။ လူႀကီးမိဘမ်ား ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပိုမိုရွုပ္ေထြးသြားရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးအတြက္ … Read more