အိမ္ေထာင္ရွင္မမေတြေရာ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မေလာင္းေတြေရာ မွတ္သားလိုက္နာသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

အိမ္ေထာင္ရွင္မမေတြေရာ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မေလာင္းေတြေရာ မွတ္သားလိုက္နာသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား ၁။ မိမိခင္ပြန္းကို ဘယ္ေတာ့မွ မေဟာက္ပါနဲ႔၊ မေအာ္ပါနဲ႔။ သူ႔ကိုမရိုေသျခင္း လကၡဏာပါ။ ၂။ မိမိခင္ပြန္းရဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို မိသားစုဝင္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြကို မေျပာျပပါနဲ႔။ လင္မယားဆိုတာ တစ္ဦးအေၾကာင္းတစ္ဦး ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၃။ အမူအရာ၊ အေစာင္းအေျမာင္းေတြနဲ႔ မိမိခင္ပြန္းကို မဆက္ဆံပါနဲ႔၊ (သူ ဘယ္လိုအထာ ေကာက္သြားမလဲ ဆိုတာမသိနိင္ဘူး) အျမဲတမ္းျပန္ခံေျပာတက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အိမ္ကို မပိုင္ဆိုင္ရၾကဘူး။ ၄။ မိမိခင္ပြန္းကို တစ္ျခားေယာကၤ်ားေတြနဲ႔ မႏွိုင္းယွဥ္ပါနဲ႔။ (သူတို႔ရဲ့ဘဝအေျခအေနအားလုံးကို ကိုယ္က မသိနိုင္ပါဘူး။) ခင္ပြန္းသည္ရဲ့ မာန၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာ္ကားမိရင္ ကိုယ့္အေပၚ သူထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာလည္း ေလ့်ာနည္းသြားပါ လိမ့္မယ္။ ၅။ ခင္ပြန္းရဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို မႀကိဳက္လို႔ဆိုတိုင္း မေလးမစားမဆက္ဆံပါနဲ႔။ … Read more